Afmelden

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen dient u deze 24 uur van te voren af te zeggen. Dit kan telefonisch, via whatsapp, per e-mail of met een ingesproken bericht op de voicemail.   Vermeld altijd duidelijk uw naam en contactgegevens en eventueel het kind waar het om gaat.

Een behandeling dient bij verhindering ten minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd De behandelafspraak op maandag dient de vrijdag ervoor, uiterlijk om 19.00 uur te zijn afgezegd.

Indien de behandeling te laat of niet wordt afgezegd, wordt er 75% van de gemaakte afspraak bij u in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Zie 'betalingsvoorwaarden'

Voor contact kunt u bellen of mailen naar

Francisca Klaren: 06-19220053
Saskia Ligt: 06-24703041
Algemeen emailadres: debeweegcoach@gmail.com