Kinderoefentherapie

Wat is kinderoefentherapie?
Kinderoefentherapie is oefentherapie gericht op kinderen en baby's waarbij de (motorische) ontwikkeling zoveel mogelijk gestimuleerd wordt.  Dit is voor kinderen vanaf 0 t/m 18 jaar.  Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Maar dat kinderen omrollen, huppelen, springen, knutselen en spelenderwijs leren is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig als andere kinderen.

Voorbeelden van problemen die u als ouders/verzorgers of leerkrachten tegenkomt kunnen zijn:
- Ze kan nog steeds niet fietsen zonder zijwieltjes.
- Hij valt zo vaak
- Hij rolt nog steeds niet om in de wieg
- Ze schrijft zo slordig
- Hij heeft zo´n moeite om netjes met bestek te eten
- Zelf aan- en uitkleden lukt maar niet
- Ze lijkt een voorkeurzijde te hebben tijdens het liggen/ voeden.
- Ritsen en knoopsluitingen zijn zo lastig
- Ze ziet op tegen de gymles van school
- Mijn kind lijkt angstig om te bewegen
- Hij kan maar niet meekomen tijdens de zwemles
- De oprichtreacties en steunreacties lijken nog niet ver genoeg ontwikkelt.
- Hij raakt gefrustreerd als hij op school een knutselwerkje moet maken
- Ze wil graag meedoen met touwtje springen, maar ze krijgt het niet onder de knie
- u als ouder wilt graag adviezen hoe u uw kind kunt stimuleren
 

De (hulp)vraag van ouders/verzorgers, leerkrachten of het kind zelf is het vertrekpunt van de therapie. We kijken welke oefeningen en aanpassingen er toegepast kunnen worden om zo de persoonlijke doelen te bereiken.

Orthopedische of neurologische klachten kunnen ten grondslag liggen aan de vertraging in de ontwikkeling van uw kind. Hier wordt naar gekeken tijdens het onderzoek.

Er wordt niet alleen naar de klacht gekeken van het kind, maar naar het gehele lichaam, de persoonlijkheid, de omgeving en andere factoren die van invloed zijn.  Met eigen inzet en betrokkenheid, zowel van de cliënt als van de ouders/verzorgers en leerkrachten, kunnen we de opgestelde doelen behalen. Oefentherapie wordt naast curatief ook preventief ingezet.

Aanmelding
U kunt op verwijzing of via DTO (directe toegankelijkheid oefentherapie) zich bij ons aanmelden.
Wanneer de kinderen al naar school gaan wordt voor aanvang van de therapie aan de leerkracht van school gevraagd een aanmeldingsformulier in te vullen. Ouders/ verzorgers vullen een uitgebreide vragenlijst en een aanmeldingsformulier in over de ontwikkeling van hun kind. Op deze manier wordt de hulpvraag in kaart gebracht.

Na aanmelden wordt er een motorisch onderzoek afgenomen, waarbij er wordt geobserveerd hoe het kind beweegt. Uitgangspunt voor dit onderzoek is de hulpvraag van kind, ouders/ verzorgers en/of leerkracht. Tevens wordt er tijdens het onderzoek gekeken naar concentratie, leerstrategie, angst en onzekerheid.  Het vraaggesprek met het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Naar aanleiding van het motorisch onderzoek wordt er een onderzoeksverslag gemaakt met daarin een voorstel voor behandeldoel- en plan. Na goedkeuring van ouders/verzorgers wordt de therapie gestart.

 

Behandeling
De behandeling van kinderen is gericht op de hulpvraag van het kind, ouders en/of de leerkracht. Tijdens de behandeling wordt er zoveel mogelijk aangesloten op de dagelijkse activiteiten van het kind. De behandeling wordt zodanig aangeboden dat het kind plezier beleeft aan de therapie en het uitvoeren van de vaardigheid. Door met plezier aan activiteiten te werken waar het kind moeite mee heeft wordt er gewerkt aan het verbeteren ervan.

Het onderzoek en behandelen van baby's wordt meestal in de thuissituatie gedaan. 

Het contact met ouders/verzorgers en leerkracht(en) is voor de voortgang van de therapie van groot belang. Zij kunnen zien of het geleerde daadwerkelijk wordt toegepast. Daarnaast kunnen zij de voortgang monitoren en aangeven waar nog problemen worden ervaren en aangeven waar nog extra aandacht nodig is.
Tevens kan het de therapie bevorderen wanneer de gegeven tips/sturingspunten ook door leerkracht(en) en ouders/verzorgers gegeven worden.

Het is daarom erg prettig als ouders regelmatig tijdens de therapie aanwezig zijn. Overleg met de leerkracht wordt telefonisch of per e-mail gedaan. Daarnaast kan er gekozen worden voor een observatie in de klas of tijdens de gymles.

De frequentie is meestal in het begin één maal per week. Zo is er genoeg tijd om sommige handelingen eigen te maken en de ontwikkeling in eigen omgeving voort te kunnen zetten. In de loop van het behandeltraject zal er meer tijd tussen de behandelingen plaatsvinden. Een behandeling duurt gemiddeld 25 minuten.

Afronding
Wanneer de doelen behaald zijn,  of het hoogst haalbare is bereikt zal de therapie afgesloten worden. Het dossier wordt dan gesloten, de huisarts en eventuele verwijzers wordt op de hoogte gebracht de (deels) behaalde doelen.
Bij latere vragen kan er altijd weer contact worden opgenomen met de praktijk en hoeft u niet eerst langs een arts voor een verwijzing..