Oefentherapie Cesar/ Mensendieck

Wat is oefentherapie?
Tijdens Oefentherapie Cesar/ Mensendieck leert u een gezond bewegingsgedrag hanteren zodat u uw dagelijkse taken zo goed mogelijk kan voltooien.  Veel voorkomende klachten die ten grondslag liggen aan de hulpvragen kunnen bijvoorbeeld zijn:
- nek-schouderklachten;
- rugklachten;
- CANS (voorheen RSI);
- (spannings-) hoofdpijn;
- hyperventilatie;
- arbeid gerelateerde klachten;
- lichamelijke klachten als gevolg van neurologische aandoeningen (bijv. Parkinson, hernia, MS);
- lichamelijke klachten als gevolg van orthopedische aandoeningen (bijv. artrose, osteoporose, ziekte van    Scheuermann, scoliose);
- lichamelijke klachten als gevolg van reumatische aandoeningen;
- Houdings- en bewegingsproblematiek

Uw (hulp)vraag is het vertrekpunt van de therapie en daarvoor kijken we samen welke oefeningen en fysieke aanpassingen u kunt toepassen en noodzakelijk zijn om uw persoonlijke doel te bereiken.
Voorbeelden van hulpvragen zijn:
- Ik wil weer 5 dagen in de week kunnen werken zonder daarbij last te hebben van mijn onderrug.
- Ik wil graag weer dwarsfluit kunnen spelen zonder daarbij last te hebben van tintelingen in mijn nek en arm.
- Ik wil weer zonder moeite mijn (klein)kinderen uit de box kunnen pakken.
- Ik wil buiten kunnen lopen zonder dat ik bang ben om te vallen.

Er wordt niet alleen naar de klacht gekeken, maar naar het gehele lichaam, uw persoonlijkheid, de omgeving en andere factoren die van invloed zijn.  Met uw eigen inzet en betrokkenheid kunnen we de opgestelde doelen behalen. Oefentherapie wordt naast curatief ook preventief ingezet.

Iedereen beweegt grotendeels van de dag onbewust. Hierin zijn bepaalde gewoontes ingeslopen welke niet altijd goed zijn voor het lichaam. Hieruit kunnen klachten ontstaan of oude klachten in stand worden gehouden. Als oefentherapeut zorg je dat dit verbeterd waardoor de klachten zowel op het korte als op het lange termijn verminderen, verdwijnen of voorkomen worden.

Voor meer informatie over wat Oefentherapie is kunt u kijken op de site van de beroepsvereniging van de oefentherapeuten cesar/mensendieck op www.vvocm.nl


Aanmelding
De eerste keer dat u in de praktijk bent zal de oefentherapeut een vraaggesprek afnemen. Dit houdt in dat zij uw klachten en beperkingen in kaart brengt na aanleiding van uw hulpvraag.
Na het vraaggesprek zal zij een houdings- en bewegingsonderzoek met u doen.  Hierbij kijkt de oefentherapeut naar de activiteiten waar u moeite mee heeft en op welke wijze u deze uitvoert. Daarna wordt er gekeken op spierniveau wat de achterliggende oorzaken kunnen zijn.
Het vraaggesprek met het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Aan de hand van uw hulpvraag en de gegevens uit het gehele onderzoek wordt in samenspraak met u een behandelplan opgesteld. Hierin wordt ook de frequentie en duur van behandelen bepaald. 


De behandeling
Tijdens de behandeling wordt er zoveel mogelijk aangesloten op de dagelijkse activiteiten. Daarnaast kunnen er oefeningen worden aangeleerd om aan voorwaarde scheppende eisen te voldoen zodat u het lijf weer goed kunt bewegen.
De frequentie is meestal in het begin één maal per week. Zo is er genoeg tijd om sommige handelingen eigen te maken. In de loop van het behandeltraject zal er meer tijd tussen de behandelingen plaatsvinden. Een behandeling duurt gemiddeld 25 minuten.
 

Afronding
Wanneer de doelen behaald zijn of het hoogst haalbare in de doelen is bereikt zal de therapie afgesloten worden. Het dossier wordt dan gesloten, de huisarts en eventuele verwijzers wordt op de hoogte gebracht de (deels) behaalde doelen.
Bij latere vragen kan er altijd weer contact worden opgenomen met de praktijk en hoeft u, net zoals in het begin, niet eerst langs een arts voor een verwijzing.