Tarieven

Indien u onvoldoende of niet aanvullend verzekerd bent gelden de volgende tarieven voor 2016:

 • Korte screening € 13,50 (losse screening, zonder intake)
 • Screening en intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie Cesar/Mensendieck   € 42,05
 • Intake en onderzoek na verwijzing € 35,00
 • Intake en onderzoek na verwijzing aan huis** € 53,80
 • Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek met advies € 52,85
   
 • Behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck in de praktijk € 30,00
 • Behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck aan huis of op locatie** € 42,25
 • Behandeling KINDER-oefentherapie Cesar/Mensendieck in de praktijk € 43,90
 • Behandeling KINDER-oefentherapie Cesar/Mensendieck aan huis of op locatie** € 56,90
 • Instructie/overleg KINDER- oefentherapie Cesar/Mensendieck met ouders/verzorgers van de cliënt  € 43,90
 • Oefentherapeutisch Rapport€ 40,05
 • Eenmalig KINDER-oefentherapeutisch rapport Cesar/Mensendieck € 43,90
   
 • Niet nagekomen afspraak volwassenen (75 % )  € 22,50
 • Niet nagekomen afspraak KINDER-oefentherapie (75 % ) € 32,92
   
 • Reiskosten per km buiten Dordrecht of Schiedam vanaf dichtbij zijnde locatie:  € 0,19 cent per km.

* Screening is alleen van toepassing wanneer u zonder schriftelijke verwijzing een oefentherapeutische intake en onderzoek doet. Dit is dan via de Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO).
** Behandelingen en/of onderzoeken aan huis zijn alleen mogelijk indien geïndiceerd door een wettelijke verwijzer en dit vermeld is op de verwijzing.